تعمیر دنگ موتور مکانیکی

تعمیر دنگ یا سیستم پرشی دنگ موتور مکانیکی معمولا بر اثر ضربه خوردن به ساعت خراب می شود. در برخی از موارد سنگ دنگ از جای خود خارج می شود. در برخی موارد دهانه دنگ باز یا بسته تر می شود. در برخی موارد پایه های دنگ می شکند. کلیه ایرادات فوق در دقت زمان…