ضمانت ساعت و کارت گارانتی

ضمانت ساعت ضمانت کالای صنف ساعت برند به برند متفاوت است و بنا به کیفیت تولیدات و توان شرکت مادر این تعهدات تفاوت دارند. برخی از برندها قاب و بند رنگی ساعتهای خود را ضمانت می کنند، برخی دیگر در بازه زمانی مشخصی ساعت را به طور کل تعویض می کنند، برخی دیگر باطری را…

ادامه مطلب