چگونگی تشخیص سایز بند چرمی

سایز بندهای ساعت بر اساس فاصله بین دو بازوی قاب ساعت است.   برای اندازه گیری دقیق و به دست آوردن سایز دقیق بند می بایست فاصله بین دو بازوی قاب را با خط کش اندازه گیری کنید.   پشت بند چرمی معمولا عددی درج شده که نشانگر سایز بند است مثال عدد 20 نشانگر…

ادامه مطلب